Projekt ANIHRÁTKY

AnihrátkyInternetový projekt nazvaný Anihrátky je výstupem diplomové práce Mileny Svádové, studentky katedry výtvarné kultury na pedagogické fakultě univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Jedná se o nevýdělečný projekt, který mapuje historický vývoj fenoménu animace s důrazem na vývoj animovaného filmu a současné trendy v České a Slovenské republice. Dále obsahuje charakteristiku animace z hlediska použitých výrazových prostředků a technologií výroby, vč. reflexe nástupu nových technologií do tohoto oboru.

Důležitou součástí projektu je nástin využití technik a principů animované tvorby při práci s dětmi, ať už ve školách nebo v rámci volnočasových aktivit a zájmových kroužků. To vše doplňují realizované dětské animace nacházející se v sekci Galerie.

Cílem tohoto projektu je:

  • přiblížit principy a techniky animace všem návštěvníkům bez rozdílu,
  • rozšířit povědomí o české a slovenské animované tvorbě a jejím vývoji,
  • nabídnout zejména pedagogům využítí informací z těchto stránek pro efektivní a tvůrčí práci s žáky a studenty, spolu s možností vzájemného sdílení poznatků a zkušeností, a tím se podílet na vývoji problematiky animace ve výuce.

Poděkování

Za odborné vedení, pomoc a cenné rady při realizaci projektu děkuji PhDr. Martinu Raudenskému, Ph.D., Mgr. Martinu Kratochvilovi a Ph.D. a Ing. Antonu Stolárovi, Art.D. Dále děkuji řediteli ZŠ J. Matiegky v Mělníku, Mgr. Vladimíru Škutovi, za poskytnutí prostoru pro kroužek animované tvorby, díky kterému bylo možné mnohé poznatky ověřit ve výuce.

Za poskytnutí hostingu a technické podpory děkuji Martinu Vorlovi, který mimo jiné provozuje úspěšné weby Přesný čas a Androidfórum.

Milena Svádová

2 komentářů k článku “Projekt ANIHRÁTKY”

  1. Milena Svádová napsal:

    Jsem ráda, že Vás stránky zaujaly. Animace v sobě spojuje mnohé obory, takže být výtvarníkem není podmínkou, je to spíše jen výhodou. Nápady volně využívejte podle své potřeby. Kdyby se objevil nějaký problém, neváhejte mne kontaktovat.

  2. J.Rambousková napsal:

    Moc se mi to líbí. Výtvarník nejsem, ale jsou to krásné nápady i do informatiky. Děkuji JR