Autorství

AutorstvíVeškerý obsah stránek, tj. texty, design vč. všech obrázků a animací, pokud není uvedeno jinak, je dílem autorky Anihrátek nebo jejích studentů či spolupracovníků. Vyjímkou jsou videa ze stránek Youtube.com, která podléhají vlastním právům.

Zveřejnění obsahu, nebo jeho části, za jinými než vzdělávacími účely podléhá písemnému souhlasu autora/ky. V případě nedodržení této podmínky se osoba, která obsahu stránek nedovoleně využila, vystavuje riziku právního stíhání.

V případě využití pro vzdělávací účely, jejichž výsledky budou prezentovány mimo půdu škol veřejnosti, uveďte prosím odkaz na tyto stránky.