Počítačová animace

Čtvrtek, 24. března, 2011

Počitačová animaceSvébytným druhem či technologií je počítačová animace. Má široké pole působnosti a několik nesporných výhod. PC animace zahrnuje jak 2D, tak 3D možnosti animace, které jsou dané použitým softwarem.

Celý příspěvek »

Seznámení s animací – fenakistoskop, flipbook

Čtvrtek, 24. března, 2011

Zadání - fenakistoskop a flipbookFenakistoskop (nebo také phenakistoskop) je kotouč, na kterém jsou při okraji rovnoměrně rozmístěny štěrbiny, mezi kterými jsou nakresleny fáze pohybu. Animace vzniká roztočením kotouče kresbami proti zrcadlu a pozorováním kreseb přes štěrbiny. Flipbook, kdysi nazývaný kineograph, je kniha nebo bloček obsahující na každém listě jednu ze série fází pohybu. Animace vzniká rychlým listováním. Fenakistoskop i flipbook jsou optickými hračkami pocházejícími z 19. století.

Celý příspěvek »

Co je výtvarné zadání

Čtvrtek, 24. března, 2011

Výtvarné zadáníVýtvarné zadání je svým způsobem režijní scénář nebo také plán výukové hodiny, kterého se pedagog při vlastní výuce snaží držet.

Celý příspěvek »

Animace ve výuce

Čtvrtek, 24. března, 2011

Animace dětemV odborných publikacích a na internetu je o animaci a animovaném filmu řečeno mnohé. Dostupné jsou i ukázky prací jak profesionálů, studentů, ale i nadšených amatérů. Nemnoho dostupných zdrojů však hovoří o problematice pedagogického využití animace.

Celý příspěvek »

Dětská animovaná tvorba

Čtvrtek, 24. března, 2011

Animace dětem

Dětská animovaná tvorba má v zahraničí dlouholetou tradici. V následujícím textu jsou uvedeny výrazné osobnosti a organizace, které se v tomto oboru uvedly.

Celý příspěvek »