Počítačová animace

Počitačová animaceSvébytným druhem či technologií je počítačová animace. Má široké pole působnosti a několik nesporných výhod. PC animace zahrnuje jak 2D, tak 3D možnosti animace, které jsou dané použitým softwarem.

Díky virtuální realitě počítače je taková animace ekonomicky a mnohdy i časově méně náročná. Ekonomickým důvodem je minimální nárok na prostor a vybavení, srovnáme-li například provozní náklady spojené s tvorbou loutkového a počítačem animovaného filmu, a časovým důvodem je automatizace úkonů, např. počítač sám dokáže pohybovat objekt po předem dané trajektorii. Jistou nevýhodu je absence hmotného artefaktu, který se v případě digitální výroby zredukoval na abstraktní data, a určitá umělost počítačové animace, která se ale pravděpodobně bude stále zdokonalovat směrem k věrohodnější nápodobě reality.

J. Barta – Domečku vař! (2007)

J. Tománek – Kozí příběh: Pověsti staré Prahy (2008) – film o filmu

S počítačovou animací se váže několik pojmů – digitalizace, morfing a motion capture. Digitalizace je proces převodu např. kresby do datové, tedy digitální, podoby. S digitalizací souvisí morfing, což je plynulá proměna jednoho objektu v druhý, ať už se jedná o proměnu čtverce na kruh, nebo Pražského hradu na liberecký vysílač. V klasické objektové animaci by něco takového bylo když ne nemyslitelné, tak velice náročné. Podobně se vyžívá možnosti rozpadu na částice a naopak. Tohoto efektu bylo využito např. ve filmu Mumie (1999).

Písečná bouře ve filmu Mumie – dostupné pouze z webu youtube.com, ukázka použití morfingu od času 0:30.

Aby bylo možné v animovaném filmu dosáhnout co nejvěrnějšího pohybu postavy, využívá se tzv. motion capture. Senzory rozmístěné na těle člověka snímají kontinuálně jeho pohyb a ten je přenášen na animovanou figurku. Tímto způsobem byl animován Glum v Pánu prstenů (2001-2003) nebo modří obyvatelé Pandory ve filmu Avatar (2009).

Glum animovaný podle živého herce

Prostředky počítačové animace jsou ve velkém měřítku využívány pro speciální efekty v reklamách a hraných filmech, ať už uvedených v textu, ale i v mnohých dalších.