Co je animace

Co je animaceAnimace je technikou „oživení neživého“. Využívá nedokonalosti lidského oka, které ponechává viděný obraz krátce na sítnici, tzv. „doznívání“. Promítáním snímků obsahujích jednotlivé pohybové fáze rychle za sebou vzniká v naší mysli iluze pohybu.

Rychlost promítání ovlivňuje plynulost pohybu. V profesionální animaci je frekvence promítání 23 – 25 fps1 Pro zdání plynulosti stačí i 10 fps. Pomalejší frekvence způsobí, že pohyb je trhaný, nepřirozený, protože oko tak již zachytí jednotlivé fáze. Nicméně i tento trhaný pohyb lze úmýslně využít jako metaforu zpomalení času, strojovosti, umělosti atd..

Dříve se k snímání pohybových fází využívala zejména tzv. triková kamera. „Tato kamera je uzpůsobena na „pookénkové“ snímání, tzn. na faktické fotografování daného záběru po jednom obrázku na filmový pás“2 S technologickým vývojem přišla digitalizace, která animování velice usnadnila. Jelikož digitální paměťové médium nedisponuje okénky, název „pookénkové“ ztratil svou platnost. Není vyjímkou, že současný animovaný film nebo animovaný trik do hraného filmu je snímaný nikoliv kamerou, ale kvalitním digitálním fotoaparátem. Tak bylo nasnímáno třeba Fimfárum – Do třetice všeho dobrého.

V případě ryze počítačové animace není potřeba dalšího záznamového média, ať už kamery nebo fotoaparátu. Dokonce ani kresba nemusí být na papíru, ale vznikne pomocí tabletu simulujícího libovolné kresebné nástroje přímo v PC. Filmový pás však zcela nevymizel, stále je používán v rámci uměleckých technik pro experimentální alternativní tvorbu.

Specifikou tvorby animovaného filmu je týmová práce. Scénárista dává prvotní impuls ke vzniku „animáku“. Napíše-li scénář, stává se tento literárním základem pro technický (režisérský) scénář. Vedoucí úlohu týmu má režisér, který je odpovědný za to, jak bude film vypadat, má přehled o práci všech specialistů, kteří se na filmu podílí a konzultuje s nimi postup prací. On je také tím, kdo vytváří řežisérský scénář, tzv. storyboard, ve kterém jsou uvedené všechny údaje o filmu od situačních kreseb, přes charakteristiku akce, komentáře, hudbu a zvuky, po záběry scén a pohyb kamery. Storyboardem se pak řídí všichni ostatní. O samotnou animaci se stará animátor, který spracovává klíčové fáze pohybujících se „herců“ a který má k ruce fázaře doplňující mezifáze. Výtvarník navrhuje vzhled filmu do nejmenších detailů. Kameraman má na starosti kvalitu obrazu, kterou ovlivňuje použité snímací a osvětlovací zařízení. Dále je zde hudebník a zvukový technik, kteří mají povinnost zajistit audiální stránku filmu.3

Často se stane, že jedna ososba kumuluje více funkcí najednou. Není vyjímkou, že jeden člověk vytvoří celý animovaný film sám od scénáře po jeho dokončení. Takový film se nazývá autorský.

1 zkratka angl. frame per second, česky snímek za sekundu
2 Vítkovský, K. Filmové technické minimum. Praha, 1982, str. 61.
3 URC, R. Animovaný film. Martin, 1984, str. 9-17.