Technologie tvorby animace v ploše

Animace v plošePrakticky v každé literatuře zabývající se animovaným filmem lze nalézt určité rozčlenění animace podle prostorovosti a použitého média. Jsou tedy animace realizované v rámci plochy (2D) a v prostoru (3D).

Liší se ve způsobu snímání, kdy 2D animace jsou snímány z výšky, vertikálně a pohybové fáze se vyměňují na horizontálním podkladu a 3D animace jsou snímány horizontálně, stejně jako klasický hraný film. Výčet následujících technik samozřejmě není konečný. Velmi často se setkáváme také s různými kombinacemi.

Z repertoáru 2D animace jsou zde uvedeny animace kreslená, ploška, silueta a koláž.

Kreslená animace má velmi blízko ke komiksu. Dá se říct, že z něj vychází nebo je jeho přirozeným pokračováním či oživením. Využívá podobných principů a dokonce zvuky, ačkoliv v animaci akusticky nechybí, jsou často znázorněny graficky. Kreslená animace vzniká kresbou jednotlivých fází pohybu a pozadí na průhledný podklad, který je upevněn na tzv. prosvětlovacím stole. Prosvětlovací stůl má průhlednou desku, pod kterou je umístěn světelný zdroj. K upevnění podkladu jsou na stole instalovány dva nakládací kolíky. Každý list je perforován v rozteči zmíněných kolíků a očíslován v pořadí, jak jdou fáze za sebou. Zpočátku se kreslil a animoval obraz jako celek (figura i pozadí dohromady) snímek po snímku. Později se začaly využívat průhledné celuloidové fólie, které umožnily jednotlivé prvky (figury) oddělit od pozadí do jednotlivých vrstev, což zmenšilo množství překreslovaných prvků a animace se zefektivnila.

M. Berger, Filmová škola Zlín – Snowblood (2008)

Charakteristikou ploškové animace je pohyb loutky vyrobené z papíru, textilu, sklíček, plechu nebo jiného plošného materiálu na připraveném pozadí. Loutka je složena z několika částí (př. trup, hlava, nohy a ruce zvlášť), které jí umožňují pohyb nezávisle na ostatních částech, a tak je technikou mnohem méně náročnou, než je kreslená animace. Plošková animace je s oblibou kombinována s kreslenou, kdy kreslené jsou části uvnitř plochy loutky, např. oči, vlasy, detaily oděvu apod. Silueta a koláž jsou druhy ploškové animace. U koláže se jedná o animování již existujících obrazů, fotografií atd. Rozdíl mezi siluetou a ploškou je v umístění osvětlení, které je zde umístěno pod snímanou plochou.

Ploškový film Štyry (2007) od Ivany Šebestové: ukázka a obrázky z filmu.