‘O animaci’

Počítačová animace

Čtvrtek, 24 března, 2011

Počitačová animaceSvébytným druhem či technologií je počítačová animace. Má široké pole působnosti a několik nesporných výhod. PC animace zahrnuje jak 2D, tak 3D možnosti animace, které jsou dané použitým softwarem.

(Pokračování textu…)

Technologie tvorby animace v prostoru

Středa, 23 března, 2011

Animace v prostoruZ technologií 3D animace jsou vybrány loutková animace, animace poloplastické (reliéfní) loutky, animace objektů, modelace a pixilace.

(Pokračování textu…)

Technologie tvorby animace v ploše

Středa, 23 března, 2011

Animace v plošePrakticky v každé literatuře zabývající se animovaným filmem lze nalézt určité rozčlenění animace podle prostorovosti a použitého média. Jsou tedy animace realizované v rámci plochy (2D) a v prostoru (3D).

(Pokračování textu…)

Výrazové prostředky animace

Pondělí, 21 března, 2011

Výrazové prostředkyAnimace, coby časoprostorové médium1, je syntézou výtvarného, dramatického a hudebního umění. Animovaný objekt je „hercem“ rozvíjejícím děj. Tento objekt je zpravidla tvořen výtvarnými výrazovými prostředky – barvou, linií a tvarem, kterými na diváka působí. Divák je zároveň ovlivňován hudebním nebo zvukovo-ruchovým doprovodem. Sehrává zde důležitou roli také umění literární, ze kterého jsou čerpány náměty.

(Pokračování textu…)

Co je animace

Pondělí, 21 března, 2011

Co je animaceAnimace je technikou „oživení neživého“. Využívá nedokonalosti lidského oka, které ponechává viděný obraz krátce na sítnici, tzv. „doznívání“. Promítáním snímků obsahujích jednotlivé pohybové fáze rychle za sebou vzniká v naší mysli iluze pohybu. (Pokračování textu…)