Časově tematické plány

Časově tematické plányV rámci diplomové práce jsem připravila dva časově tematické plány, kdy druhý je spíše výsledkem praktického ověření prvního.

Stáhnout

Stáhnout časově tematické plány.


Pro případné zájemce, kteří by s plánem chtěli pracovat, přizpůsobit si ho a dále využít, zde uvádím odkaz ke stažení.

Časově tematický plán je zpracovaný pro 14 vyučovacích hodin, což cca odpovídá jednomu pololetí. Snažila jsem se v něm zohlednit základní techniky animace. Praxe ukázala, že pro děti je zpočátku těžké naučit se s možnostmi, které animace nabízí, zacházet. Navíc výuku provázelo také vzájemné zvykaní si na sebe, kdy děti často testovaly, co si mohou a nemohou k novému vyučujícímu dovolit. Někdy bylo obtížné některé z dětí přesvědčit, že předkládaná problematika je pro něj zvládnutelná. Jinými slovy: „Když to ani nezkusíš, tak jak to můžeš tvrdit.“

Jakékoliv poznámky a připomínky k plánum v komentářích pod článkem uvítám.

Upozornění pro případ tisku: Plány jsou zhotoveny na formátu A3, proto je nutné před tiskem zadat „Přizpůsobit na stránku“, aby se vytiskly správně a celé na formátu A4.