Slovenský animovaný film po roce 2000

Slovenská animace po roce 2000Generace starších autorů se věnuje pedagogické činnosti nebo je zaměřena zejména na seriálovou tvorbu. Ivan Popovič a jeho syn David pracují na projektu seriálu o vynálezech 20. století Mať tak o koliesko viac! (2002 – 2011). Jaroslav Baran je autorem hned několika nově vznikajících seriálů – Bruno a Benjamin nebo Škola za školou.1 Zajímavý je také projekt Ovce.sk (2009), na kterém se podílí. Formou zábavného seriálu z prostředí slovenské salaše varuje mládež před riziky internetu.

Více viditelná na scéně slovenské animace je generace absolventů bratislavské VŠMU. Katarína Kerekesová založila studio Fool Moon, kde vznikl její krátký film Pôvod světa (2002), který je příběhem o stvoření světa na motivy brazilské mytologie a je vytvořen kombinací pixilace a nadrozměrné loutky, a loutkový film Kamene (2010). Kamene je příběhem pracujících mužů v kamenolomu. Jednoho dne sem přijde žena předáka a vnese do tohoto tvrdého mužského prostoru cit a lidskost, avšak brzy pochopí, že sem nepatří. V přípravě je ploškový seriál Mimi a Líza.2

K. Kerekesová – Kamene (2010)

Boris Šíma je dalším mladým absolventem, který v roce 2008 světu představil svůj autorský film Chyťte ho!. Film je sérií honičkových gagů, v kterých malý nezbeda komplikuje život dospělým okolo sebe. Film je kombinací počítačové animace a poloplastické loutky.

Pozn. : Ukázka byla z Youtube.com bohužel odstraněna.

Následující text bohužel již neobsahuje ukázky přímo dostupné ze stránek, protože se nenacházejí na serveru youtube.com. Lze je však shlédnout navštívením odkazů uvedených v poznámkách pod čarou.

Po dokončení studia v roce 2006 založila Ivana Zajacová společnost Feel me film, pod kterou sdružila mladé autory Joannu Kozuch, Ivana Martinka, Martina Snopka a Ivanu Šebestovou. Příležitostně s nimi spolupracují i další tvůrčí osobnosti mj. i Boris Šíma nebo Michal Struss. V produkci Feel me filmu zatím vznikly krátké filmy Fongopolis (J. Kozuch), O sne a snehu (2011, I. Šebestová) , Poslední autobus (2010, M. Snopek), Rarach (2008, I. Zajacová), a oceněný film Štyri (I. Šebestová). I. Zajacová v průběhu studia vytvořila loutkový film Vedieť (2000), spolu s J. Mitaľom absolventský film Nazdravíčko! (2005). Podílela se na znělce festivalu Bienále animácie Bratislava (2003). V roce 2008 dokončila svůj 3D animovaný film Rarach.3 Ukázka filmu vizuálně nezapře počítačové zpracování, kdy podobně působí např. také film J. Barty Domečku, vař (2007). Myšlenka je však odlišná. Z textu k filmu se lze dozvědět, že příběh je střetem dvou rozdílně smýšlejích bytostí izolovaných v jediném rozsáhlém prázdném prostoru. Ukázka doprovázená elektronickou hudbou zobrazuje smutek a možná strach z prázdna a samoty. Bytost jakoby říkala: „Proč právě já? Jaký význam má moje exitence na tomto místě?“

Martin Snopek absolvoval FTF VŠMU v roce 1999. Ve spolupráci se Slovenskou televizí vytvořil kombinovaný film Každodenná paša (2001), neméně zajímavý je jeho autorský film Pik a Nik (2006), který je tvořen technikou animace písku. Jeho zatím posledním filmem je pixilovaný Poslední autobus (2010).4

Ivana Šebestová zaujala absolventským filmem s tématikou vzniku slavných obrazů Leonarda da Vinci Lionardo Mio (2005). V roce 2007 debutovala svým prvním autorským filmem Štyri, který získal řadu ocenění např. Nejlepší evropský krátký film, Arcipelago 2008 atd. Nyní pracuje na filmu O sne a snehu (2011).5

Na scéně slovenské animace se začínají ukazovat i autoři z jiných škol. Příkladem je Martin Tomori, student Ateliéru Nových médií na košické Technické univerzitě.6 Ve svých krátkých filmech Splash (2008)7 a Pátek (2009) zaujal zvláštním poeticky snovým stylem tvorby, kterým reflektuje každodennost viděnou kolem sebe. Ve filmu Splash se zabývá zvykem současné mládeže plivat okolo sebe. Plivance zobrazuje nikoliv jako něco odpudivého, ale jako zářivé kapky, které se posléze mění v hvězdnou oblohu a nakonec v déšť padající na mladé lidi. Dobře působí také výtvarné zpracování v doprovodu originální zvukové stopy. Animace je úsporná, v kreslených obrazech je animován jen detail nebo pohyb kamery. Autor využívá kontrastu světelných efektů v jinak poměrně tmavém obrazu a tím dotváří iluzi večera osvětleného lampami.

Úspěšně se prezentovala Veronika Obertová, studentka Vysokej školy výtvarných umení, katedry vizuálnej komunikácie, absolventským filmem Viliam (2009), který je kombinací kreslené a ploškové animace. Film posbíral několik ocenění, mimo jiné i na festivalu Bienále animácie Bratislava 2010, kde získal Prémii literárného fondu.8

Slovenská animovaná tvorba v dnešní době, bohužel, za českou tvorbou poněkud zaostává co do počtu a délky animovaných filmů. Lze spekulovat, v čem je konkrétní problém. Jistotou je, že oním problémem rozhodně není nedostatek talentovaných tvůrců. Kvalitativně je, dle mého názoru, současná česká i slovenská animace srovnatelná. Pokud by bylo promítáno pásmo českých filmů promíchaných se slovenskými, rozdíly v kvalitě by byly pravděpodobně nepatrné. O tom svědčí i úspěchy filmů na mezinárodních festivalech. S postupem času se změnila tématika filmů, přetrvaly pohádkové motivy, více jsou vyzdvyhována existenční či společenská témata, téměř vymizel animovaný komentář politické situace, který je ponechán komiksům a karikaturám v časopisech.9 Rozdělení států nijak výrazně tvorbu nediferenciovalo. Kultura obou zemí je do jisté míry propojena.

1 OSTRICOVÁ, M. Čas.sk [online]. 14. 11. 2009 [cit. 2011-02-02]. Vianoce pre deti v televízii: Príde aj Jurošík… Dostupné: http://www.cas.sk/….
2 Foolmoon – Art in motion [online]. 2011 [cit. 2011-02-23]. Dostupné: http://www.foolmoonfilm.com.
3 Feel Me Film [online]. 2010 [cit. 2011-02-23]. Dostupné: Feelmefilm.com – Rarach.
4 Tamtéž, dostupné:Feelmefilm.com – Posledný autobus .
5 Tamtéž, dostupné: Feelmefilm.com – O sne a snehu.
6 NOHELOVÁ, Š. FŘESH FĽESH [online]. 2011 [cit. 2011-03-07]. Martin Tomori. Dostupné: http://www.freshflesh.cz/….
7 film dostupný na: http://www.vimeo.com/…
8 OBERTOVÁ, V. Vimeo [online]. 2011 [cit. 2011-03-06]. Viliam trailer. Dostupné: http://www.vimeo.com/….
9 Např. stránkový komiks Zelený Raul v časopise Reflex komentuje politicko-kulturní dění.