Český a slovenský animovaný film v 90. letech 20. století

Česká a slovenská animace

Revoluce v roce 1989 byla předzvěstí velkých změn. Začátek 90. let se nesl v duchu státní reorganizace a zbavování se všeho, co by připomínalo nenáviděný komunismus.

Do té doby v podstatě finančně soběstačný monopol česká kinematografie se v důsledku privatizace státních podniků rozpadl na jednotlivé části, které, ač dříve fungovaly společně, nyní sváděly konkurenční boj. Ze státního rozpočtu do kinematografie peníze neplynuly, a tak se ocitla bez finančního zázemí. Došlo na velké propouštění profesionálních tvůrců „pro nadbytečnost“ a do vedení privatizovaných studií se s vidinou zisku dostaly často nekvalifikovaní lidé1. Další ránou bylo také zrušení Benešova dekretu 50/145.2 Z kin, až na vyjímky, krátké animované filmy zmizely3 a nadále se s nimi setkáváme jen na festivalech. Všechny tyto události způsobily ztrátu kontaktu se zahraničím a zasadily hluboké rány, z kterých se česká i slovenská animovaná tvorba dodnes velice pozvolna vzpamatovává.

Jistou náplastí na nastalou finanční situaci byl vznik Statního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, zřízený MK ČR v roce 1992, který se i dnes podílí na financování řady úspěšných animovaných filmů, akcí či institucí s animovaným filmem spřízněných. Na Slovesnku podobný fond dlouhou dobu neexistoval a podpora byla realizována z grantů MK SR. Až v roce 2008 byl zákonem umožněn vznik Audiovizuálního fondu „na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu.“4

Profesionální tvůrci se náhle ocitli tzv. na volné noze, a tak začali zakládat malá soukromá studia, která se živila jednak zakázkovou tvorbou pro televizi, jejíž převážnou část tvořily večerníčky, a také činností v oblasti animované reklamy nebo, podle svých schopností, grafickým designem, ilustrací atd. Někteří zkušení profesionálové, např. B. Pojar, F. Jurišič a další, se stali vedoucími pedagogy na uměleckých vysokých školách, kde nejen vyučovali, ale i tvořili. Díky nim studentská tvorba postupně dosáhla vysoké profesionální a umělecké úrovně a dnes je schopná konkurovat i zahraničním filmům.

M. Pavlátová – Řeči, řeči, řeči (1991)

A. Klimt – Krvavý Hugo (1997)

Počátek 90. let zaznamenal rozvoj školství v oblasti animovaného filmu. K existující katedře filmové a televizní grafiky na VŠUP se v roce 1990 přidala Katedra animované tvorby na pražské FAMU, roku 1992 Filmová škola ve Zlíně a na Slovensku v roce 1993 Ateliér animované tvorby na VŠMU v Bratislavě.

Posledních deset let 20. století nebylo bohaté na filmovou tvorbu tak, jako byla léta předcházející. Jedinou vyjímku tvořily večerníčkové seriály. Z tohoto období pocházejí filmy J. Švankmajera Jídlo (1992), celovečerní Lekce Faust (1993) a Spiklenci slasti (1996) a krátké filmy Média (1999) P. Koutského nebo Repete (1994) a Až na věky (1997) M. Pavlátové. Až v druhé polovině 90. let se začínají objevovat studentské filmy budoucí generace tvůrců, ze kterých se nejvýrazněji projevil Aurel Klimt svým Maškin zabil Koškina (1995), „ (…) první loutkový film, který na FAMU vznikl (…) “5, Krvavý Hugo (1997), pixilovaný western s tělocvičným nářadím, nebo vynikající absolventská práce O kouzelném zvonu (1998). Na Slovensku pak svými studentskými pracemi zaujali Katarína Kerekesová (Milenci bez šiat, 1996), Michal Struss (V kocke, 1999) nebo Martin Snopek (Havran a liška, 1998).

P. Koutský – Média (1999)

M. Struss – V kocke (1999)

90. léta jsou však významná jinou skutečností. Na „západě“ se průběžně vyvíjely informační technologie a ruku v ruce s nimi přišla digitalizace a tím i nové médium pro animaci.6 Díky porevolučnímu otevření hranic se výdobytky moderní doby dostaly rychleji i k nám. Na uměleckých školách byla postupně zařazena výuka technického i programového vybavení, která umožnila uchopit a zacházet s nabízenými možnostmi. Výsledky se však projevily až v letech následujících.

1 Tento osud postihl například KF, a.s. Praha, ale i bratislavské studio na Kolibě.
2 viz článek Český a slovenský animovaný film v letech 1945-1969
3 KUBÍČEK, J. Bejvávalo: Co spojuje český animovaný film s egyptskými pyramidami. In A2: kulturní týdeník. 16. 4. 2008, r. IV, č. 16, s. 1 a 11. Dostupný také: http://www.culturenet.cz/… .
4 Audiovizuální fond [online]. c2009-2011, [cit. 2011-03-18]. O fonde. Dostupné: http://www.avf.sk/… .
5 ULVER, S. Animace a doba 1955-2000: sborník textů z časopisu Film a doba. Praha, 2004, str. 379.
6 viz závěr článku Významné milníky v historii světové animace