Jak na animované filmy ve Windows Movie Maker 2. část: Vytváříme animovaný film

Návod na Movie Maker 2.částV první části návodu jsme se dozvědeli, kde program hledat a seznámili jsme se s pracovní plochou. Pusťme se tedy do tvorby první animace nebo rovnou krátkého animovaného filmu.

Vložení snímků

Klikněte ve sloupečku Filmových úloh na „importovat obrázky“. Otevře se okno průzkumníka, kde vyhledáme svoje snímky, všechny, které budeme chtít použít, označíme a vše potvrdíme tlačítkem Import. Obrázky se v malých náhledech objeví v části „Kolekce“.

Práce s časovou osou

Než začneme, upravíme si délku zobrazení snímku animace. Klikneme v horním menu na položku Nástroje › Volby …/ Možnosti … (obr. 1). Objeví se okno, kde klikneme na záložku Pokročilé. Zde si podle potřeby nastavíme trvání obrazu a také trvání přechodu, pokud nějaký plánujeme použít (přechod by měl být kratší než obraz), a potvrdíme (OK) (obr. 2).

obr1Volby-Pokrocile

Potom můžeme začít vybrané snímky přesouvat ve zvoleném pořadí na časovou osu. Pokud jsou již vložené v pořadí, jak by se měli promítat za sebou, můžete je označit všechny (zkratka CTRL+A) a všechny najednout přesunout.

Než budeme pokračovat v úpravě, zkusmo si vytvářenou animaci přehrajeme kliknutím na tlačítko Play nad časovou osou, abychom zjistili, jestli se snímky nepromítají moc rychle, nebo naopak pomalu. Jestliže délka (trvání), které jsme snímkům nastavili, nebude pro animaci vyhovovat, tj. výsledek bude buď příliš trhaný nebo naopak velice rychlý, musíme bohužel všechny snímky z časové osy vymazat (zkratka Ctrl+Del), nastavit pomocí výše uvedeného postupu nový čas a opět přesunout vybrané snímky na časovou osu.

Se snímky na časové ose lze stále pracovat, tedy přesouvat je mezi sebou nebo prodlužovat jednotlivě jejich trvání, přidávat je nebo mazat podle potřeby. Toho docílíme tak, že na vybraný snímek klikneme, čímž ho označíme, a přesunutím kurzoru k šipce na okraji snímku se objeví nový kurzor (červená šipka na obě strany), tehdy klikneme a táhneme kraj snímku na požadovaný čas.

Prodlouzeni delky snimku - krok 1 Prodlouzeni delky snimku - Krok 2Prodlouzeni delky snimku - Krok 3

Přidání zvuků nebo hudby

Pokud budeme chtít svůj animovaný film ozvučit různými ruchy, zvuky nebo hudbou, budeme postupovat podobně jako při přidávání obrázků. V levém sloupci vybereme z položky „1. Filmové úlohy“ „Import zvuku nebo hudby“. Naimportovaná (vložená) hudba/zvuk se nám jako ikonka s notou objeví mezi dříve naimportovanými snímky.

Skladbu přetáhneme na časovou osu do řádku Zvuk/Hudba, kde se graficky zobrazí. Jestliže chceme upravit její délku, můžeme to provést dvěma způsoby:

    1. Se skladbou budeme pracovat stejně jako se snímkem, tedy ji označíme a za kraj tažením vlevo zkrátíme.
    2. Posuvník časové osy, do teď opomíjený modrý obdélníček, ze kterého vede dolů svislá čára a který nás provázel při každém kliknutí na časové ose, přesuneme buď tažením za obdelníček nebo klepnutím na místo, kde chceme skladbu přerušit. Pak skladbu kliknutím na tlačítko pro střih filmu, ale i hudby, rozdělíme na dvě části.

Tlačítko střihu Tlačítko střihu se nachází v přehrávací lište přehrávače vpravo.  Nepotřebnou část můžeme buď smazat nebo přesunout a použít v jiné části filmu.

Přechody, efekty a titulky

Pro práci s efekty a přechody je velmi výhodné přepnout do zobrazení scénář. Předtím však prodloužíme délků snímků, kde budou efekty nebo přechody použité, jinak by se nezobrazily.

Z nabídky si vybereme požadovaný typ přechodu nebo efektu a přetáhneme na příslušné místo (viz v předchozím díle popis časové osy).

Detail scénáře

Pro přidání titulků klikneme nejdřív na snímek, před nebo za který chceme titulky přidávat, pak klikneme na „Tvorba titulků“ a budeme se řídit pokyny v okně.

Ukládání

Rozpracovaný projekt ukládáme stejně jako v jiných programech, Soubor › Uložit. Hotový film nebo animaci uložíme kliknutím na „Uložit na počítač“. Objeví se nové okno, kde si dílko pojmenujeme, vybereme, kam se má soubor uložit a klikneme na „Další“. V další nabídce buď ponecháme nastavení nebo klikneme na „Ukázat více voleb“ a z nabídky si vybereme nejvhodnější volbu. Za pozornost stojí šedě orámovaná pole „Detaily nastavení“ a „Velikost video souboru“, kde lze sledovat, jak se podle výběru mění položky a na základě toho můžeme vybírat, jak soubor uložit. Pro publikování na internetu je dobrá například volba „Video pro LAN (768 Kbps)“, která soubor dostatečně zkomprimuje a také bude animace v rozměrech vhodných pro prohlížení, tj. 640 x 480 pixelů. Klikneme na tlačítko „Další“, a když proběhne uložení, klikneme na „Dokončit“.

Ulozeni 1ulozeni 2ulozeni 3Ulozeni 4

Ulozeni 5

ulozeni 3

A teď bychom měli znát vše, abychom vytvořili animaci nebo celý animovaný film podle svých představ. Tak směle do díla ;).

<<  Návrat k 1. části