Jak na animované filmy ve Windows Movie Maker 1. část: Seznámení s programem

Návod na Movie Maker, 1.částMovie Maker je šikovný program pro úpravu videí, tvorbu obrazových prezentací a velmi dobře se dá také využít pro vytváření animovaného filmu ze snímků, které jsme fotoaparátem pořídili. Zvládne upravovat obraz, přidat a upravit zvuk, titulky nebo přidat efekty přechodů mezi střihy.

V tomto článku se seznámíme s tím, kde Windows Movie Maker získáme, jak ho spustíme a také se seznámíme s jeho pracovním prostředím.

Kde si obstarám Movie Maker?

V případě, že se na počítači nachází operační systém Windows XP, Vista nebo Seven, měl by Movie Maker být automaticky jeho součástí. Lze ho nalézt kliknutím na položku „Start“ v levém dolním rohu obrazovky, přesunutím myši na položku „Všechny programy“ a v objeveném seznamu programů by se měl nacházet hledaný Movie Maker.

Klik sem a na tohle a je tu Movie Maker
Pokud se zde nenalézá a nenaléza se ani na disku C: (pevný disk s instalací operačního systému) ve složce Program Files, pak ho lze stáhnout z internetu. Jelikož by měl být součástí systémů Windows, lze ho jako jejich doplněk stáhnout zdarma buď ze stránek výrobce, nebo ze stránek poskytující programy legálně ke stažení.

Odkazy na stránky, kde je program ke stažení:
Windows Movie Maker verze 2.6 pro Windows Vista
Windows Movie Maker verze 2.0 pro Windows XP (anglicky)
Čeština pro Movie Maker 2.0

První spuštění

V následujících řádcích si vysvětlíme, co k čemu slouží a jaké jsou možnosti využití jednotlivých částí okna programu, které se po spuštění ukáže.

Úvodní obrazovka

č.1 Filmové úlohy

Po kliknutí na V šipky se rozbalí příslušné nabídky, ve kterých nalezneme skoro vše potřebné pro tvorbu vašich animací.

Položka „1. Zachycené video“ umožňuje import, tedy vložení, videa, obrázků, zvuků nebo hudby, se kterými budete dále pracovat. Zpracováváme-li snímky do animace, zvolme „Import obrázů“. Obrázky se pak v malých náhledech objeví v části na obrázku označené číslem 2.

Položka „2. Úprava videa“ skrývá možnosti úpravy animací vložením video efektů (např. stmívání, rozetmívání, efekt starého filmu atd.) a přechodů (např. rozbití obrazu do nového). Náhledy obou položek se objeví na místě, kde doteď byly snímky, které zpět zobrazíme kliknutím na řádek „Ukázat kolekce“. Jak efekty a přechody vypadají v praxi si můžete zobrazit v okně s přehrávačem.

V „Úpravě videa“ také najdeme nástroj pro tvorbu titulků. Titulky se mohou přidávat za nebo před film (animaci), ale i v rámci jednotlivých snímků. Vše závisí na fantazii tvůrce. Poslední číslovanou položkou je „3. Dokončení filmu“, kde nás bude nejvíc zajímat řádek „Uložit na počítač“, kterou si detailně přiblížíme později.

č.2 Kolekce

Zde se objeví naimportované soubory. Snímky si můžeme díky miniaturám probrat a nepotřebné smazat. Hudební soubory se objeví jako ikonka s notou. Odsud později budeme vybrané obrázky přesouvat na časovou osu (označená číslem 4).

č.3 Přehrávač

Tato plocha slouží buď pro zobrazení jednotlivých označených obrázků nebo videí (pokud jsme si nějaké naimportovali), nebo přehraje vytvářenou animaci/video, případně naimportovanou zvukovou nebo hudební stopu. Funguje stejně jako všem známé mediální přehrávače.

Jsou tu také dvě tlačítka, která v mediálních přehrávačích nebývají. Jsou na opačné straně lišty s přehrávacími tlačítky a budeme si o nich povídat později v souvislosti s operacemi na časové ose.

č.4 Časová osa

Na časové ose se děje všechno skládání animací (příp. videí), přidávání hudby nebo zvuků a samozřejmě titulků. Samotná časová osa má tři části. První část označená vlevo nápisem Video bude obsahovat v našem případě jednotlivé snímky. Druhá část, umístěná vprostřed, je připravená pro vložení a úpravu zvukové nebo hudební stopy. Do poslední třetí části se vkládají titulky, které doprovázejí film. Všimněte si ikonek nad časovou osou.

Tlačítka pro ovládání zvuku– ovlivňují zvuk. Nebudeme je však pravděpodobně potřebovat Využijeme je jen pokud bychom si chtěli nahrát přímo do programu nějaké zvuky z mikrofonu nebo mluvený komentář (k tomu slouží druhé tlačítko).

Nástroj lupa– každý ví, co znamená lupa, tedy přiblížit (+) nebo oddálit (-). Doporučuji použít přiblížení, abychom se později ve snímcích na časové ose vyznali.

Tlačítka přehrávání– slouží pro přehrávání vytvářeného filmu. Prvním tlačítkem se dostaneme na začátek a druhým spouštíme prohlížení.

Přepínání režimu– tímto tlačítkem můžeme překlikávat mezi časovou osou a tzv. scénářem, kde jsou snímky zobrazeny jeden za druhým ve větší velikosti. Mezi jednotlivými snímky jsou políčka pro přidávání přechodů, které však doporučuji používat s rozmyslem. V rohu každého snímku je políčko s hvězdou, kam se přidávají efekty. Můžete například přidat na začátek scény efekt rozetmívání a na konec stmívání.

scénář

Ve druhém díle tvorby animace ve Windows Movie Makeru se dozvíme, jak pracovat s časovou osou, jak přidat do vznikajícího filmu zvuk nebo hudbu a nakonec také jak celý film uložit.

Pokračovat na 2. část  >>