Co je výtvarné zadání

Výtvarné zadáníVýtvarné zadání je svým způsobem režijní scénář nebo také plán výukové hodiny, kterého se pedagog při vlastní výuce snaží držet.

Jsou v něm připraveny informace, které žákům bude pedagog předávat, a výtvarná činnost spolu s odhadovanými problémovými situacemi, které mohou nastat. Nicméně chování žáků je do jisté míry nepředvídatelné, a tak je samozřejmostí, že výtvarné zadání nebývá zcela dodrženo a pedagog je nucen improvizovat. V zadání je také uvedeno odhadované časování veškerých činností tak, aby se vše dalo stihnout za předem určený čas.

Výtvarná zadání uveřejněná na těchto stránkách jsou vodítkem pro pedagogy, kteří by je chtěli využít při své výuce. Nemusejí se jich striktně držet a mohou si je libovolně přizpůsobit dle požadavků kladených na jejich žáky. Zadání zpravidla počítají s tím, že pedagog je do jisté míry obeznámen s problematikou animace a disponuje znalostmi dějin umění a kultury, bez kterých se sice dá obejít, ale žáky tím ochudí o značnou část zajímavých informací a nenaučí je zamýšlet se v širších souvislostech.

Časová dotace na jednotlivá zadání odpovídá dvěma vyučovacím hodinám, tedy celkovému času 90 minut.