Co je to storyboard?

StoryboardStoryboard je scénář animovaného filmu, slouží k zachycení myšlenky děje příběhu, který je zaznamenán v krocích na jednotlivých obrázcích. Musí být srozumitelný a snadno pochopitelný, protože je často základem pro práci celého týmu lidí.

Cíle hodiny: schnopnost analyzovat myšlenku příběhu a vyhodnotit klíčové body, které umožní vizuálně vyprávět plynulý děj, schopnost myslet v souvislostech, schopnost kresebně vyjádřit situaci a zároveň ji písemně reflektovat

Pomůcky: kresebné pomůcky (tužka, fix, pastelky, … ), šablona (není bezpodmínečně nutná), papíry

Časování:

Výkladová část (diskuze + ukázky) – 20 minut
Práce s textem a volba téma – 20 minut (vč. vyprávění vtipů)
Realizace – 30 minut
Prezentace tvorby a hodnocení – 20 minut

Výkladová část

Storyboard je scénář animovaného filmu, slouží k zachycení myšlenky děje příběhu, který je zaznamenán v krocích na jednotlivých obrázcích. Musí být srozumitelný a snadno pochopitelný, protože je často základem pro práci celého týmu lidí. Obsahuje důležité informace, jako je název animace, chronologické číslování políček, textový popis děje v daném políčku a dialogy postav, typ a délka záběru, hudba, zvuky, ruchy.

Storyboard je většinou kreslený, ale může být vytvořen také z fotek nebo koláží. Jeho tvorba by neměla zabrat mnoho času, proto je doporučeno kresby zjednodušit a schematizovat.

Pro žáky je snažší pochopit storyboard srovnáním s komiksem, který s ním má mnoho společného. Pro názorné vysvětlení je vhodné přinést fyzickou ukázku komiksu nebo děti v předcházející hodině instruovat, aby přinesly svůj oblíbený komiks. Děti se jím jistě rády pochlubí a lépe se jim bude pracovat s oblíbenou věcí. Pro srovnání a vytvoření určité představy výsledku slouží ukázky storyboardů.

Je důležité, aby se děti naučily zanalyzovat situace, které jsou pro jejich příběh klíčové, a dokázaly je vzájemně provázat s méně důležitými, ale pro animaci nezbytnými obrazovými celky bez toho, aby narušily plynulost a smysl příběhu. Příprava storyboardu jim dává možnost se znovu zamyslet, co vlastně chtějí svou animací sdělit a jak to udělají.

Storyboard i bez své realizace v podobě animace se může stát výtvarným dílem, pokud se mu věnuje dostatečný prostor. Vznikne z něj potom jakýsi komiks. V tomto zadání je však soustředěna pozornost pouze na to, aby žáci pochopili a využili možnosti utřídění a upřesnění svých myšlenek, kterou jim storyboard nabízí, a uměli se skrze něj vyjádřit.

Tvůrčí činnost

Vytvoření storyboardu na základě zažité historky nebo vtipu.

Text zadání:

Každý znáte nějaký vtip nebo jste zažili humornou situaci, kterou rádi vyprávíte kamarádům. Zvolte si tedy mezi vtipem nebo historkou a vytvořte pro ně storyboard. Než se však vrhnete na kreslení prvního políčka, chvilku se zamyslete nad vlastním dějem a uvědomte si, které situace jsou pro příběh důležité, bez kterých by to prostě nebylo ono. Také nezapomeňte, že i vzhled aktérů může ledasco napovědět. Všechno záleží jen na vás a vaší fantazii. Pozor, ačkoliv jsme si řekli, že storyboard bývá opatřen vysvětlujícím textem, zatím žádný nepište. Proč, to se dozvíte, až práci dokončíte. Mezitím o své historce s nikým nemluvte!

Najdou se děti, které budou chtít nějakým způsobem vyzdvihnout detail scény. V tom případě je na místě svolat ostatní, aby se prodiskutovaly možnosti jak to udělat. Vzhledem k tomu, že všichni vyrůstáme ovlivňováni audiovizuálními díly všeho druhu, určitě se najdou řešení v podobě „řeči“ filmových záběrů, která ve výkladu není, ale kterých jsou animace, filmy i koneckonců i komiksy plné, a tak je děti znají, jen je neumějí pojmenovat. Zde vzniká možnost v další hodině navázat zevrubnějším popisem této problematiky.

Vždy se najde někdo, kdo bude tvrdit, že žádný vtip nezná.V případě dostatku času, pedagog spolu se všemi žáky věnuje nějaký čas vyprávění vtipů. Výhodou této činnosti je, že se uvolní atmosféra, nevýhodou naopak to, že může dojít k rozjaření vtipkujících dětí a jejich pozornost se pak obtížně získává zpět.

Prezentace a hodnocení

Věta v zadání: „S nikým o své historce nemluvte!“ by měla být splněna, jinak by následující činnost postrádala smysl. Když uběhne čas určený pro práci, vymění si žáci storyboardy mezi sebou, nikomu nezůstane jeho vlastní. Potom postupně vysvětlují, jaký příběh z obrázků vyčetli. Může se tak rozvinout zajímavá diskuze nad různým přístupem k zobrazování skutečnosti. Kladně hodnocena bude všímavost, zaujetí a dobré nápady.

Očekávané obtíže

Žák by neměl rozkreslovat příběh téměř po pohybových fázích. Storyboard není samotnou animací, má být stručný a hlavně výstižný. Opačným problémem je, když je žák líný, a tak nakreslí jen minimum okének a tvrdí, že je práce hotová. Storyboard je hotový jen tehdy, rozumí-li tomu i někdo jiný, než jen autor storyboardu. V tomto případě alespoň pedagog. Pravděpodobně nastane i situace, kdy odevzdávaný storyboard, přestože není ani příliš podrobný, ale ani krátky, bude působit bez nápadu a výsledná animace by pak pravděpodobně byla nudná. Zde můžeme s žákem diskutovat o tom, jestli jeho historka má nějakou zápletku, a pokud ano, zda by se nedala vyzdvyhnout výše uváděnnou „filmovou řečí“.

Témata z dějin umění, která lze otevřít v průběhu hodiny:

Srovnání komiksu a egyptské Knihy mrtvých, porovnání s jeskynními malbami zobrazujícími lov. Mnohopříběhovost v jednom obraze – Zahrada pozemských rozkoší Hieronyma Boshe. Středověké malby v kostelích jako komiks vysvětlující negramotnému středověkému lidu příběhy svatých.

Ukázky

Storyboard z časopisu Pixel

Storyboard z časopisu Pixel č. 130

Storyboard z knihy R. Urce Animovaný film 1

Z knihy R. Urce Animovaný film

Storyboard z knihy R. Urce Animovaný film 2

Z knihy R. Urce Animovaný film

Storyboard z knihy R. Urce Animovaný film 3

Z knihy R. Urce Animovaný film

Trnkovy Staré pověsti české z knihy R. Urce Animovaný film

Trnkovy Staré pověsti české z knihy R. Urce Animovaný film

Storyboard k vlastní animaci Projekt Had

Storyboard k vlastní animaci Projekt Had

Cíle: schnopnost analyzovat myšlenku příběhu a vyhodnotit klíčové body, které umožní vizuálně vyprávět plynulý děj, schopnost myslet v souvislostech, schopnost kresebně vyjádřit situaci a zároveň ji písemně reflektovat

Pomůcky: kresebné pomůcky (tužka, fix, pastelky, … ), šablona1 (nejsou bezpodmínečně nutné), papíry

Časování: Výkladová část (diskuze + ukázky) 20 minut

Práce s textem a volba téma 20 minut (vč. vyprávění vtipů)

Realizace 30 minut

Prezentace tvorby a hodnocení 20 minut

Výkladová část

Storyboard je scénář animovaného filmu, slouží k zachycení myšlenky děje příběhu, který je zaznamenán v krocích na jednotlivých obrázcích. Musí být srozumitelný a snadno pochopitelný, protože je často základem pro práci celého týmu lidí. Obsahuje důležité informace, jako je název animace, chronologické číslování políček, textový popis děje v daném políčku a dialogy postav, typ a délka záběru, hudba, zvuky, ruchy.

Storyboard je většinou kreslený, ale může být vytvořen také z fotek nebo koláží. Jeho tvorba by neměla zabrat mnoho času, proto je doporučeno kresby zjednodušit a schematizovat.

Pro žáky je snažší pochopit storyboard srovnáním s komiksem, který s ním má mnoho společného. Pro názorné vysvětlení je vhodné přinést fyzickou ukázku komiksu nebo děti v předcházející hodině instruovat, aby přinesly svůj oblíbený komiks. Děti se jím jistě rády pochlubí a lépe se jim bude pracovat s oblíbenou věcí. Pro srovnání a vytvoření určité představy výsledku slouží ukázky storyboardů.

Je důležité, aby se děti naučily zanalyzovat situace, které jsou pro jejich příběh klíčové, a dokázaly je vzájemně provázat s méně důležitými, ale pro animaci nezbytnými obrazovými celky bez toho, aby narušily plynulost a smysl příběhu. Příprava storyboardu jim dává možnost se znovu zamyslet, co vlastně chtějí svou animací sdělit a jak to udělají.

Storyboard i bez své realizace v podobě animace se může stát výtvarným dílem, pokud se mu věnuje dostatečný prostor. Vznikne z něj potom jakýsi komiks. V tomto zadání je však soustředěna pozornost pouze na to, aby žáci pochopili a využili možnosti utřídění a upřesnění svých myšlenek, kterou jim storyboard nabízí, a uměli se skrze něj vyjádřit.

Tvůrčí činnost

Vytvoření storyboardu na základě zažité historky nebo vtipu.

Text zadání:

Každý znáte nějaký vtip nebo jste zažili humornou situaci, kterou rádi vyprávíte kamarádům. Zvolte si tedy mezi vtipem nebo historkou a vytvořte pro ně storyboard. Než se však vrhnete na kreslení prvního políčka, chvilku se zamyslete nad vlastním dějem a uvědomte si, které situace jsou pro příběh důležité, bez kterých by to prostě nebylo ono. Také nezapomeňte, že i vzhled aktérů může ledasco napovědět. Všechno záleží jen na vás a vaší fantazii. Pozor, ačkoliv jsme si řekli, že storyboard bývá opatřen vysvětlujícím textem, zatím žádný nepište. Proč, to se dozvíte, až práci dokončíte. Mezitím o své historce s nikým nemluvte!

Najdou se děti, které budou chtít nějakým způsobem vyzdvihnout detail scény. V tom případě je na místě svolat ostatní, aby se prodiskutovaly možnosti jak to udělat. Vzhledem k tomu, že všichni vyrůstáme ovlivňováni audiovizuálními díly všeho druhu, určitě se najdou řešení v podobě „řeči“ filmových záběrů, která ve výkladu není, ale kterých jsou animace, filmy i koneckonců i komiksy plné, a tak je děti znají, jen je neumějí pojmenovat. Zde vzniká možnost v další hodině navázat zevrubnějším popisem této problematiky.

Vždy se najde někdo, kdo bude tvrdit, že žádný vtip nezná.V případě dostatku času, pedagog spolu se všemi žáky věnuje nějaký čas vyprávění vtipů. Výhodou této činnosti je, že se uvolní atmosféra, nevýhodou naopak to, že může dojít k rozjaření vtipkujících dětí a jejich pozornost se pak obtížně získává zpět.

Prezentace a hodnocení

Věta v zadání: „S nikým o své historce nemluvte!“ by měla být splněna, jinak by následující činnost postrádala smysl. Když uběhne čas určený pro práci, vymění si žáci storyboardy mezi sebou, nikomu nezůstane jeho vlastní. Potom postupně vysvětlují, jaký příběh z obrázků vyčetli. Může se tak rozvinout zajímavá diskuze nad různým přístupem k zobrazování skutečnosti. Kladně hodnocena bude všímavost, zaujetí a dobré nápady.

Očekávané obtíže

Žák by neměl rozkreslovat příběh téměř po pohybových fázích. Storyboard není samotnou animací, má být stručný a hlavně výstižný. Opačným problémem je, když je žák líný, a tak nakreslí jen minimum okének a tvrdí, že je práce hotová. Storyboard je hotový jen tehdy, rozumí-li tomu i někdo jiný, než jen autor storyboardu. V tomto případě alespoň pedagog. Pravděpodobně nastane i situace, kdy odevzdávaný storyboard, přestože není ani příliš podrobný, ale ani krátky, bude působit bez nápadu a výsledná animace by pak pravděpodobně byla nudná. Zde můžeme s žákem diskutovat o tom, jestli jeho historka má nějakou zápletku, a pokud ano, zda by se nedala vyzdvyhnout výše uváděnnou „filmovou řečí“.

Témata z dějin umění, která lze otevřít v průběhu hodiny:

Srovnání komiksu a egyptské Knihy mrtvých, porovnání s jeskynními malbami zobrazujícími lov. Mnohopříběhovost v jednom obraze – Zahrada pozemských rozkoší Hieronyma Boshe. Středověké malby v kostelích jako komiks vysvětlující negramotnému středověkému lidu příběhy svatých.